ABC Autokool

B-KATEGOORIA SÕIDUÕPE

B-kategooria juhilubadega saad juhtida sõiduautot või kaubikut registrimassiga kuni 3500kg. Juhtimisõiguse väljastab Transpordiamet kui oled läbinud vastava koolituskursuse autokoolis ja sooritanud riikliku teooria- ja sõidueksami. Õpingutega alustamiseks pead olema vähemalt 15,5 aastane ja Sul peab olema B- kategooria auto juhitmist lubavat mootorsõidukijuhi tervisetõend.

B-kategooria juhilubade kursus koosneb mitmetest erinevatest koolitustest, mis tuleb ennem autokooli lõpetamist läbida:

  • B- kategooria baaskursus: 28 x 45 min teooriatundi ja 28 x 45 min sõidutundi
  • Erikoolitus: pimeda aja sõiduki juhtimise koolitust liikluses või simulaatoril
  • Erikoolitus: libedasõidu riskivältimise koolitus
  • Erikoolitus: esmaabi kursus
  • Autokooli teooriaeksam ja sõidueksami kontrollsõit enne riiklikke eksameid

Autokooli lõpetamine

Autokooli lõpetamine eeldab auto iseseisvaks juhtimiseks vajalike oskuste omandamist ning vajalike õpiväljundite omandamist, sõltuvalt individuaalsest arengust saab vajadusel juurde osta lisaks sõidutunde. Autokooli edukal läbimisel väljastatakse Sulle lõputunnistus, mille alusel saad registreeruda Transpordiameti eksamitele:

B- kategooria piiratud juhtimisõigus

Olles juhulubade saamise ajaks vähemalt 16 aastane, saad taotleda B- kategooria piiratud juhtimisõigust. Piiratud juhtimisõiguse korral saad juhtida autot, kui Sinu kõrval on juhiluba omav täiskasvanu. Piiratud B- kategooria juhtimisõigusega võid iseseisvalt juhtida MOPEEDI või MOPEEDAUTOT (AM- kategooria).

B- kategooria esmane juhtimisõigus

Olles juhilubade saamise ajaks vähemalt 18 aastane, saad taotleda B kategooria esmast juhtmisõigust. Esmase juhtimisõiguse korral saad autot juhtida iseseisvalt. Kahe aasta möödudes alates esmase juhiloa väljastamisest ja lõppastme koolituse läbimist, tuleb ajutine juhiluba vahetada Transpordiametis B-kategooria juhiloa vastu.

B-kategooria kursus

Vali kursus ja saada meile avaldus otse internetist. Pärast koolitusele registreerimist ja saadame Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile kinnituse registreerimise õnnestumise kohta. Küsimuste korral helista 504 1888 või kirjuta info@abcautokool.ee

Registreeri B-kategooria kursusele

Sõidujuhendaja

Suurema sõidupraktika saamise eesmärgil enne juhtimisõiguse omandamist saad õppetegevusse kaasata sõidujuhendaja. Juhendajal peab olema vastava kategooria juhiluba olnud vähemalt viis aastat ning tal ei tohi olla kehtivaid raskeid liiklusalaseid rikkumisi. Juhendamisõiguse saamiseks tuleb taotleda Transpordiametist Juhendaja tunnistus, kuhu on märgitud konkreetse juhendatava nimi. Kui juhendatav on noorem kui 18 aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esinadaja.