ABC Autokool
sõidueksam

LÕPPASTME KOOLITUS

Esmane juhiluba väljastatakse Transpordiameti poolt 2-ks aastaks ja lubade väljavahetamise eelduseks B- kategooria juhilubade vastu on 24 kuu jooksul läbitud lõppastme koolitus.


Lõppastme koolitusel võib osaleda ka kohe pärast esmase juhiloa saamist. Kui õpilane on autokooli läbinud suvel, on lõppastme koolituse läbimine enne talve soovitatav, et omandada paremad oskused libedates oludes toimetulekuks turvalises keskkonnas.


Lõppastme koolitusel õpitakse sõiduki ohutut juhtimist libedates teeoludes, arendatakse edasi teisi liiklejaid arvestavat ja keskkonda säästvat mõtteviisi. Pärast koolitust õpilane teab ohtu suurendavaid tegureid liikluses, teab enda isikuga seotud auto juhtimist mõjutavaid tugevaid ja nõrku külgi ning arendab oskust nendega liikluses arvestamiseks.


Lõppastme koolitusel saab osaleda nii autokooli autoga kui soovi korral õpilase enda autoga, millega ta igapäevalselt liikleb. Koolitusel osalemiseks ei pea olema varasemalt ABC Autokooli õpilane, osaleda saavad ka teiste autokoolide õpilased.

Registreeri kursusele

Vali kursus ja saada meile avaldus otse internetist. Pärast koolitusele registreerimist ja saadame Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile kinnituse registreerimise õnnestumise kohta. Küsimuste korral helista 504 1888 või kirjuta info@abcautokool.ee

Registreeri lõppastme koolitusele